Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 135   Campanulaceae zvončičevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Campanula zvončica
O Z - H   1 Campanula zoysii Zoisova zvončica
      2 Campanula patula razprostrta zvončica
      3 Campanula rapunculus repuščeva zvončica
      4 Campanula persicifolia breskovolistna zvončica
        - subsp. persicifolia
        - subsp. sessiliflora
V     5 Campanula barbata brkata zvončica
R     6 Campanula alpina alpska zvončica
      7 Campanula sibirica sibirska zvončica
      8 Campanula medium velecvetna zvončica
      9 Campanula glomerata klobčasta zvončica
        - subsp. glomerata
        - subsp. elliptica
        - subsp. farinosa
        - subsp. serotina
      10 Campanula cervicaria srhkodlakava zvončica
      11 Campanula spicata klasasta zvončica
      12 Campanula thyrsoides šopasta zvončica
        - subsp. thyrsoides
        - subsp. carniolica
      13 Campanula pyramidalis piramidasta zvončica
      14 Campanula latifolia širokolistna zvončica
      15 Campanula trachelium koprivasta zvončica
      16 Campanula rapunculoides repuščevolistna zvončica
      17 Campanula bononiensis bolonjska zvončica
      18 Campanula carnica karnijska zvončica
      19 Campanula justiniana Justinova zvončica
      20 Campanula marchesettii Marchesettijeva zvončica
      21 Campanula waldsteiniana Waldsteinova zvončica
      22 Campanula witasekiana Witasekina zvončica
      23 Campanula inconcessa izrodna zvončica
      24 Campanula cochleariifolia trebušasta zvončica
      25 Campanula cespitosa rušnata zvončica
      26 Campanula scheuchzeri Scheuchzerjeva zvončica
      27 Campanula rotundifilia okroglolistna zvončica
      28 Campanula beckiana Beckova zvončica
    2   Adenophora obročnica
E Z - H   1 Adenophora liliifolia navadna obročnica
    3   Legousia njivno zrcalce
      1 Legousia speculum-veneris navadno njivno zrcalce
R     2 Legousia hybrida hibridno njivno zrcalce
    4   Asyneuma repušec
K     1 Asyneuma canescens sivkasti repušec
    5   Phyteuma repuš
      1 Phyteuma spicatum klasasti repuš
        - subsp. spicatum
        - subsp. coeruleum
      2 Phyteuma ovatum jajčasti repuš
      3 Phyteuma nigrum črni repuš
      4 Phyteuma zahlbruckneri Zahlbrucknerjev repuš
      5 Phyteuma scorzonerifolium gadnjavolistni repuš
      6 Phyteuma betonicifolium trnocljev repuš
      7 Phyteuma orbiculare glavičasti repuš
      8 Phyteuma sieberi Sieberjev repuš
      9 Phyteuma scheuchzeri subsp. columnae Scheuchzerjev repuš
    6   Physoplexis repušnik
  Z   1 Physoplexis comosa šopasti repušnik
    7   Edraianthus vrčica
R     1 Edraianthus tenuifolius tankolistna vrčica
R     2 Edraianthus graminifolius travnolistna vrčica
    8   Jasione ovčin
      1 Jasione montana gorski ovčin