Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 146   Zosteraceae zosterovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Zostera morska trava
R     1 Zostera marina prava morska trava
R     2 Zostera noltii mala morska trava