Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 096   Salicaceae vrbovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Populus topol
      1 Populus alba beli topol
      2 Populus tremula trepetlika
      3 Populus nigra črni topol
      4 Populus x canadensis kanadski topol
    2   Salix vrba
      1 Salix pentandra peteroprašniška vrba
      2 Salix triandra mandljasta vrba
      3 Salix fragilis krhka vrba
      4 Salix alba bela vrba
      5 Salix x sepulcralis pokopališka vrba
      6 Salix daphnoides volčinasta vrba
      7 Salix viminalis beka
      8 Salix eleagnos siva vrba
      9 Salix purpurea rdeča vrba
V     10 Salix rosmarinifolia rožmarinolistna vrba
      11 Salix caprea iva
      12 Salix appendiculata velikolistna vrba
      13 Salix aurita rakita
      14 Salix cinerea pepelnatosiva vrba
      15 Salix glabra gola vrba
      16 Salix myrsinifolia črnikasta vrba
      17 Salix waldsteiniana Waldsteinova vrba
      18 Salix hastata kopjasta vrba
      19 Salix alpina alpska vrba
      20 Salix retusa topolistna vrba
      21 Salix serpillifolia timijanovolistna vrba
      22 Salix herbacea zelnata vrba
      23 Salix reticulata mrežolistna vrba