Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družna št.: 082   Thymelaeaceae volčinovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Daphne volčin
      1 Daphne alpina alpski volčin
V Z - H   2 Daphne blagayana Blagajev volčin
O1 Z - H   3 Daphne cneorum dišeči volčin
      4 Daphne laureola lovorolistni volčin
      5 Daphne mezereum navadni volčin
      6 Daphne striata progasti volčin
    2   Lygia ptičji kljunček
V     1 Lygia passerina navadni ptičji kljunček