Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 147   Zannichelliaceae vodopivkovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Zannichellia vodopivka
V     1 Zannichellia palustris močvirska vodopivka
    2   Cymodocea cimodoceja
      1 Cymodocea nodosa kolenčasta cimodoceja