Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 171   Lemnaceae vodolečevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Wolffia vodna lečica
E     1 Wolffia arrhiza navadna vodna lečica
    2   Spirodela žabja leča
V     1 Spirodela polyrhiza navadna žabja leča
    3   Lemna vodna leča
V     1 Lemna trisulca trižilna vodna leča
      2 Lemna minor mala vodna leča
V     3 Lemna gibba grbasta vodna leča