Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina št.: 074   Celastraceae trdoleskovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Euonymus trdoleska
      1 Euonymus europaea navadna trdoleska
      2 Euonymus verrucosa bradavičasta trdoleska
      3 Euonymus latifolia širokolistna trdoleska