Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 164   Poaceae (Gramineae) trave
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Phyllostachys bambus
      1 Phyllostachys nigra črni bambus
      2 Phyllostachys bambusoides širokolistni bambus
    2   Leersia rižolica
      1 Leersia oryzoides navadna rižolica
    3   Nardus volk
      1 Nardus stricta volk
    4   Festuca bilnica
      1 Festuca pratensis agg. travniška bilnica (skupina)
      1a Festuca pratensis travniška bilnica
R     1b Festuca apennina apeninska bilnica
      1c Festuca arundinacea trstikasta bilnica
        - subsp. arundinacea  
        - subsp. uechtritziana  
        - subsp. mediterranea  
      2 Festuca gigantea orjaška bilnica
      3 Festuca drymeja agg. gorska bilnica (skupina)
R     3a Festuca drymeia gorska bilnica
      3b Festuca altissima gozdna bilnica
      4 Festuca pulchella lepa bilnica
        - subsp. pulchella lepa bilnica
        - subsp. jurana jurska bilnica
R     5 Festuca paniculata metličasta bilnica
      6 Festuca spectabilis opazna bilnica
R       - subsp. carniolica kranjska bilnica
        - subsp. affinis gostocvetna bilnica
      7 Festuca laxa mlahava bilnica
      8 Festuca quadriflora nizka bilnica
      9 Festuca varia agg. pisana bilnica (skupina)
R     9a Festuca varia pisana bilnica
R     9b Festuca alpestris predalpska bilnica
R     9c Festuca bosniaca bosanska bilnica
      9d Festuca calva gola bilnica
      10 Festuca rubra agg. rdeča bilnica (skupina)
      10a Festuca rubra rdeča bilnica
        - subsp. rubra rdeča bilnica
R       - subsp. juncea ločkasta bilnica
      10b Festuca nigrescens črnikasta bilnica
      10c Festuca heteromalla varljiva bilnica
R     10d Festuca trichophylla barjanska bilnica
      11 Festuca heterophylla raznolistna bilnica
      12 Festuca violacea agg. vijoličasta bilnica (skupina)
R     12a Festuca violacea vijoličasta bilnica
      12b Festuca norica noriška bilnica
      12c Festuca picturata pisana bilnica
      12d Festuca nitita bleščeča bilnica
R     13 Festuca amethystina ametistna bilnica
      14 Festuca halleri agg. Halerjeva bilnica (skupina)
      14a Festuca alpina alpska bilnica
      14b Festuca rupicaprina skalna bilnica
      14c Festuca stenantha ozkolatnata bilnica
R     14d Festuca intercedens vmesna bilnica
      15 Festuca ovina agg. ovčja bilnica (skupina)
R     15a Festuca ovina ovčja bilnica
      15b Festuca filiformis tankolistna bilnica
R     15c Festuca airoides polegla bilnica
      15d Festuca pallens sinjezelena bilnica
      15e Festuca guestfalica čvrsta bilnica
      16 Festuca valesiaca agg. vališka bilnica (skupina)
      16a Festuca valesiaca vališka bilnica
      16b Festuca pseudovina neprava bilnica
      16c Festuca rupicola brazdnatolistna bilnica
      16d Festuca stricta ostrolistna bilnica
      16e Festuca brevipila raskavolistna bilnica
R     16f Festuca vivipara živorodna bilnica
    5   Lolium ljulka
      1 Lolium multiflorum laška ljulka
      2 Lolium perenne trpežna ljulka, angleška ljulka
      3 Lolium rigidum toga ljulka
V     4 Lolium temulentum omotna ljulka
      5 Lolium remotum njivna ljulka
    6   Vulpia bingeljc
R     1 Vulpia bromoides klasasti bingeljc
      2 Vulpia ciliata vejicati bingeljc
      3 Vulpia myuros navadni bingeljc
Ex     4 Vulpia fasciculata šopasti bingeljc
    7   Psilurus ščetinec
R     1 Psilurus incurvus resasti ščetinec
    8   Cynosurus pasji rep
      1 Cynosurus cristatus navadni pasji rep
      2 Cynosurus echinatus resnati pasji rep
    9   Catabrosa povirka
R     1 Catabrosa aquatica navadna povirka
    10   Puccinellia slanovka
V     1 Puccinellia palustris močvirska slanovka
      2 Puccinellia distans navadna slanovka
V     3 Puccinellia fasciculata šopasta slanovka
    11   Poa latovka
      1 Poa annua enoletna latovka
      2 Poa supina polegla latovka
      3 Poa trivialis navadna latovka
      4 Poa sylvicola atiška latovka
      5 Poa pratensis travniška latovka
      6 Poa angustifolia ozkolistna latovka
R     7 Poa stiriaca štajerska latovka
R     8 Poa cenisia dvoredna latovka
      9 Poa hybrida hibridna latovka
R     10 Poa chaixii širokolistna latovka
R     11 Poa remota velika latovka
R     12 Poa laxa mlahava latovka
      13 Poa minor mala latovka
      14 Poa compressa dvorezna latovka
      15 Poa palustris močvirska latovka
      16 Poa nemoralis podlesna latovka
R     17 Poa glauca sinjezelena latovka
      18 Poa bulbosa gomoljasta latovka
      19 Poa alpina alpska latovka
R     20 Poa badensis badenska latovka
R     21 Poa molinerii suholjubna latovka
      22 Poa pumula nizka latovka
      23 Poa carniolica kranjska latovka
      24 Poa variegata vijoličasta latovka
    12   Dactylis pasja trava
      1 Dactylis glomerata navadna pasja trava
        - subsp. glomerata  
        - subsp. slovenica  
        - subsp. lobata  
    13   Catapodium trdulja
      1 Catapodium rigidum navadna trdulja
        - subsp. rigidum  
R       - subsp. majus  
R     2 Catapodium marinum obmorska trdulja
    14   Sclerochloa trda trava
R     1 Sclerochloa dura navadna trda trava
    15   Parapholis ozkorepka
K     1 Parapholis incurva zakrivljena ozkorepka
R     2 Parapholis strigosa suha ozkorepka
    16   Hainardia šilavka
R     1 Hainardia cylindrica valjasta šilavka
    17   Sesleria vilovina
      1 Sesleria ovata jajčastoklasa vilovina
      2 Sesleria sphaerocephala obloklasa vilovina
        var. sphaerocephala  
        var. wulfeniana  
      3 Sesleria autumnalis jesenska vilovina
      4 Sesleria caerulea pisana vilovina
      4a - subsp. caerulea  
      4b - subsp. calcaria  
      4c - subsp. angustifolia  
      4d - subsp. sadleriana  
      5 Sesleria juncifolia tankolistna vilovina
        - subsp. juncifolia  
        - subsp. kalnikensis kalniška vilovina
    18   Melica kraslika
      1 Melica nutans previsna kraslika
R     2 Melica picta pisana kraslika
      3 Melica ciliata vejicata kraslika
      4 Melica uniflora enocvetna kraslika
    19   Glyceria sladika
      1 Glyceria fluitans plavajoča sladika
      2 Glyceria notata nagubana sladika
      križ. Glyceria x pedicellata plav. x nagubana sladika
R     3 Glyceria declinata sivozelena sladika
      4 Glyceria maxima velika sladika
      5 Glyceria striata progasta sladika
    20   Briza migalica
      1 Briza media navadna migalica
R     2 Briza maxima velika migalica
    21   Helictotrichon ovsika
      1 Helictotrichon parlatorei Parlatorejeva ovsika
      2 Helictotrichon petzense karavanška ovsika
      3 Helictotrichon pubescens puhasta ovsika
        - subsp. pubescens  
        - subsp. laevigatum  
R     4 Helictotrichon versicolor pisana ovsika
      5 Helictotrichon pratense travniška ovsika
      6 Helictotrichon praeustum alpska ovsika
    22   Avena oves
      1 Avena sativa navadni oves
      2 Avena fatua gluhi oves
      3 Avena sterilis jalovi oves
        - subsp. sterilis  
        - subsp. ludoviciana  
      4 Avena barbata brkati oves
        - subsp. barbata  
        - subsp. atherantha  
    23   Arrhenatherum pahovka
      1 Arrhenatherum elatius visoka pahovka
        - subsp. elatius  
        - subsp. bulbosum  
    24   Gaudinia hrbtoresa
R     1 Gaudinia fragilis krhka hrbtoresa
    25   Trisetum ovsenec
R     1 Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum klasnati ovsenec
      2 Trisetum distichophyllum dvoredni ovsenec
      3 Trisetum argenteum srebrni ovsenec
      4 Trisetum flavescens rumenkasti ovsenec
      5 Trisetum alpestre planinski ovsenec
    26   Koeleria smiljica
      1 Koeleria eriostachya volnata smiljica
      2 Koeleria macrantha nežna smiljica
      3 Koeleria pyramidata navadna smiljica
      4 Koeleria lobata bleščeča smiljica
    27   Rostraria kljunovka
      1 Rostraria cristata navadna kljunovka
        - subsp. cristata  
        - subsp. glabriflora  
    28   Deschampsia masnica
      1 Deschampsia cespitosa rušnata masnica
        - subsp. cespitosa  
        - subsp. gaudinii  
        - subsp. parviflora  
      2 Deschampsia flexuosa vijugava masnica
    29   Holcus medena trava
      1 Holcus lanatus volnata medena trava
      2 Holcus mollis mehka medena trava
    30   Aira sitevik
R     1 Aira caryophyllea navadni sitevik
      2 Aira elegantissima mični sitevik
    31   Hierochloe šmarna trava
      1 Hierochloe australis šmarna trava
    32   Anthoxanthum boljka
      1 Anthoxanthum odoratum dišeča boljka
      2 Anthoxanthum nipponicum alpska boljka
    33   Phalaris čužka
      1 Phalaris arundinacea pisana čužka, pisanka
      2 Phalaris minor mala čužka
      3 Phalaris paradoxa nenavadna čužka
      4 Phalaris canariensis kanadska čužka
      5 Phalaris brachystachys gostocvetna čužka
    34   Agrostis šopulja
      1 Agrostis canina pasja šopulja
      2 Agrostis vinealis resavska šopulja
      3 Agrostis alpina alpska šopulja
      4 Agrostis rupestris skalna šopulja
R     5 Agrostis agrostiflora nizka šopulja
      6 Agrostis tenuis lasasta šopulja
      7 Agrostis castellana kastiljska šopulja
      8 Agrostis stolonifera plazeča šopulja
      9 Agrostis gigantea orjaška šopulja
    35   Polypogon bradica
      1 Polypogon monspeliensis francoska bradica
      2 Polypogon viridis vretenčasta bradica
    36   Apera srakoperec
      1 Apera spica-venti navadni srakoperec
      2 Apera interrupta gostocvetni srakoperec
    37   Calamagrostis šašulica
      1 Calamagrostis villosa dlakava šašulica
R     2 Calamagrostis canescens siva šašulica
      3 Calamagrostis epigejos navadna šašulica
R     4 Calamagrostis pseudophragmites trstikasta šašulica
      5 Calamagrostis arundinacea gozdna šašulica
      6 Calamagrostis varia pisana šašulica
    38   Lagurus zajčji rep
Ex     1 Lagurus ovatus zajčji rep
    39   Gastridium trebuhovka
K     1 Gastridium ventricosum navadna trebuhovka
    40   Alopecurus lisičji rep
      1 Alopecurus pratensis travniški lisičji rep
V     2 Alopecurus aequalis kratkoresi lisičji rep
V     3 Alopecurus geniculatus kolenčasti lisičji rep
      4 Alopecurus myosuroides njivski lisičji rep
R     5 Alopecurus rendlei napihnjeni lisičji rep
    41   Phleum mačji rep
      1 Phleum pratense travniški mačji rep
      2 Phleum bertolonii Bertolonijev mačji rep
R     3 Phleum alpinum alpski mačji rep
      4 Phleum rhaeticum retijski mačji rep
      5 Phleum hirsutum dlakavi mačji rep
      6 Phleum phleoides čučkasti mačji rep
R     7 Phleum paniculatum latasti mačji rep
      8 Phleum arenarium peščeni mačji rep
      9 Phleum tenue šilasti mačji rep
    42   Milium prosulja
      1 Milium effusum razprostrta prosulja
        - subsp. effusum  
        - subsp. alpicolor  
    43   Elymus bored
      1 Elymus caninus navadni bored
        Elymus caninus var. caninus  
        Elymus caninus var. biflorus  
    44   Elytrigia pirnica
      1 Elytrigia elongata podaljšana pirnica
      2 Elytrigia juncea ločkasta pirnica
      3 Elytrigia intermedia srednja pirnica
        - subsp. intermedia srednja pirnica
        - subsp. barbulata lasasta pirnica
      4 Elytrigia atherica gostocvetna pirnica
      5 Elytrigia repens plazeča pirnica
    45   Hordelymus ječmenka
      1 Hordelymus europaeus navadna ječmenka
    46   Hordeum ječmen
      1 Hordeum distichon ječmen dvorednik
      2 Hordeum vulgare navadni ječmen
      3 Hordeum murinum mišji ječmen
      4 Hordeum leporinum zajčji ječmen
      5 Hordeum marinum obmorski ječmen
R     6 Hordeum geniculatum Gussonejev ječmen
R     7 Hordeum secalinum kolenčasti ječmen
    47   Dasypyrum žitec
Ex?     1 Dasypyrum villosum dlakavi žitec
    48   Secale
      1 Secale cereale
    49   Triticum pšenica
      1 Triticum dicoccon dvozrna pšenica
      2 Triticum durum trda pšenica
      3 Triticum spelta pšenica sevka
      4 Triticum aestivum navadna pšenica
    50   Aegilops ostika
      1 Aegilops neglecta navadna ostika
      2 Aegilops geniculata mala ostika
      3 Aegilops cylindrica valjasta ostika
R     4 Aegilops triuncialis dolgoresa ostika
    51   Brachypodium glota
R     1 Brachypodium distachyon dvoklasa glota
      2 Brachypodium pinnatum navadna glota
      3 Brachypodium rupestre skalna glota
        - subsp. rupestre  
        - subsp. caespitosum  
      4 Brachypodium sylvaticum gozdna glota
    52   Bromopsis stoklasec
      1 Bromopsis inermis goli stoklasec
      2 Bromopsis condensata subsp. microtricha kraški stoklasec
      3 Bromopsis transsilvanica transilvanski stoklasec
      4 Bromopsis pannonica panonski stoklasec
      5 Bromopsis erecta pokončni stoklasec
      6 Bromopsis ramosa razvejeni stoklasec
        - subsp. ramosa razvejeni stoklasec
        - subsp. benekenii Benekenov stoklasec
    53   Bromus stoklasa
      1 Bromus arvensis njivska stoklasa
      2 Bromus secalinus žitna stoklasa
  Z - H   3 Bromus grossus mnogocvetna stoklasa
      4 Bromus racemosus grozdasta stoklasa
      5 Bromus commutatus spremenljiva stoklasa
      6 Bromus lepidus mala stoklasa
      7 Bromus hordeaceus ječmenasta stoklasa
        - subsp. hordeaceus ječmenasta stoklasa
        - subsp. molliformis španska stoklasa
        - subsp. pseudothominii mehka stoklasa
K     8 Bromus scoparius šibasta stoklasa
      9 Bromus squarrosus nasršena stoklasa
R     10 Bromus intermedius srednja stoklasa
      11 Bromus japonicus japonska stoklasa
        - subsp. japonicus  
        - subsp. anatolicus  
    54   Anisantha glistnik
      1 Anisantha tectorum strešni glistnik
      2 Anisantha sterilis jalovi glistnik
      3 Anisantha madritensis madridski glistnik
      4 Anisantha diandra dolgoresi glistnik
        - subsp. diandra dolgoresi glistnik
        - subsp. rigida togi glistnik
    55   Arundo kanela
      1 Arundo donax navadna kanela
Ex?     2 Arundo plinii Plinijeva kanela
    56   Phragmites trst
      1 Phragmites australis navadni trst
    57   Molinia stožka
      1 Molinia caerulea modra stožka
        - subsp. caerulea modra stožka
        - subsp. arundinacea trstikasta stožka
    58   Cortaderia pampaška trava
      1 Cortaderia selloana pampaška trava
    59   Danthonia oklasnica
      1 Danthonia alpina navadna oklasnica
      2 Danthonia decumbens trizoba oklasnica
    60   Stipa bodalica
  Z   1 Stipa capillata lasasta bodalica
Ex? Z   2 Stipa joannis čopastodlakava bodalica
  Z   3 Stipa pulcherrima lepa bodalica
  Z   4 Stipa eriocaulis peresasta bodalica
  Z     - subsp. eriocaulis  
  Z     - subsp. austriaca  
  Z     - subsp. carniolica  
    61   Achnatherum sršica
      1 Achnatherum calamagrostis navadna sršica
      2 Achnatherum bromoides klasasta sršica
    62   Piptatherum riževka
      1 Piptatherum virescens zelenkasta riževka
R     2 Piptatherum miliaceum subsp. thomasii navadna riževka
    63   Aristida triresa
      1 Aristida longespica nežna triresa
    64   Eragrostis kosmatka
      1 Eragrostis pilosa prava kosmatka
      2 Eragrostis frankii Frankova kosmatka
      3 Eragrostis virescens zelenkasta kosmatka
      4 Eragrostis pectinacea češljasta kosmatka
      5 Eragrostis minor mala kosmatka
      6 Eragrostis cilianensis mnogocvetna kosmatka
    65   Eleusine prosenka
      1 Eleusine indica indijska prosenka
    66   Cleistogenes togobil
      1 Cleistogenes serotina jesenski togobil
    67   Muehlenbergia srakoperka
      1 Muehlenbergia schreberi Schreberjev srakoperka
    68   Sporobolus plodomet
      1 Sporobolus neglectus prezrti plodomet
      2 Sporobolus vaginiflorus vitkoplodni plodomet
      3 Sporobolus indicus indijski plodomet
    69   Crypsis trnica
Ex     1 Crypsis aculeata navadna trnica
      2 Crypsis alopecuroides lisičjerepa trnica
Ex     3 Crypsis schoenoides sitasta trnica
    70   Tragus kozlovka
R     1 Tragus racemosus bodeča kozlovka
    71   Cynodon pesjak
      1 Cynodon dactylon prstasti pesjak
    72   Spartina metličje
R     1 Spartina maritima metličje
    73   Panicum proso
      1 Panicum dichotomiflorum golo proso
      2 Panicum miliaceum navadno proso
        - subsp. miliaceum  
        - subsp. ruderale  
        - subsp. agricola  
      3 Panicum capillare lasasto proso
        - subsp. capillare  
        - subsp. hillmanii  
        - subsp. gattingeri  
    74   Setaria muhvič
      1 Setaria viridis zeleni muhvič
        - subsp. viridis  
        - subsp. pycnocoma  
      3 Setaria macrocarpa Faberjev muhvič
      2 Setaria italica laški muhvič, bar
      4 Setaria verticillata vretenčasti muhvič
      5 Setaria verticilliformis varljivi muhvič
      6 Setaria pumila sivozeleni muhvič
    75   Oplismenus ščetinka
R     1 Oplismenus undulatifolius nagubanolistna ščetinka
    76   Echinochloa kostreba
      1 Echinochloa crus-galli navadna kostreba
    77   Paspalum jesenka
      1 Paspalum distichum vilasta jesenka
      2 Paspalum dilatatum velika jesenka
    78   Digitaria srakonja
      1 Digitaria ischaemum mala srakonja
      2 Digitaria sanguinalis krvavordeča srakonja
        - subsp. sanguinalis  
        - subsp. pectiniformis  
Ex?     3 Digitaria aegyptiaca egiptovska srakonja
Ex?       - subsp. aegyptiaca  
Ex?       - subsp. caucasica  
      4 Digitaria ciliaris vejicata srakonja
    79   Sorghum sirek
      1 Sorghum saccharatum navadni sirek
      2 Sorghum halepense divji sirek
    80   Chrysopogon zlatolaska
      1 Chrysopogon gryllus zlatolaska
    81   Bothriochloa obrad
      1 Bothriochloa ischaemum navadni obrad
    82   Miscanthus prstasti trstikovec
      1 Miscanthus sinensis kitajski prstasti trstikovec
    83   Zea koruza
      1 Zea mays koruza