Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina t.: 048   Crassulaceae tolstičevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
  Z 1   Sempervivum netresk
V Z   1 Sempervivum juvanii Juvanov netresk
  Z   2 Sempervivum tectorum navadni netresk
  Z     - subsp. tectorum  
  Z     - subsp. schotti  
    2   Jovibarba netreskovec
  Z   1 Jovibarba hirta srhkodlakavi netreskovec
  Z   2 Jovibarba arenaria peščeni netreskovec
    3   Sedum homulica
  Z   1 Sedum maximum hermelika
      2 Sedum spurium neprava homulica
      3 Sedum sarmentosum vretenčasta homulica
      4 Sedum ochroleucum bledorumena homulica
      5 Sedum reflexum upognjena homulica
      6 Sedum acre ostra homulica
      7 Sedum sexangulare šesterokotna homulica
K     8 Sedum alpestre planinska homulica
      9 Sedum album bela homulica
      10 Sedum dasyphyllum dlakavolistna homulica
K     11 Sedum villosum žlezastodlakava homulica
      12 Sedum atratum črnikasta homulica
K     13 Sedum annuum enoletna homulica
      14 Sedum hispanicum španska homulica
    4   Rhodiola rožni koren
      1 Rhodiola rosea navadni rožni koren