Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 032   Portulacaceae tolščakovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Portulaca tolščak
      1 Portulaca oleracea navadni tolščak
        - subsp. oleracea
        - subsp. sativa
    2   Montia mokrič
K     1 Montia fontana navadni mokrič
R     2 Montia minor njivski mokrič