Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 091 Tamaricaceae tamariševke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Tamarix tamariša
      1 Tamarix dalmatica dalmatinska tqmqriša
      2 Tamarix gallica navadna tamariša
      3 Tamarix parviflora drobnocvetna tamariša
    2   Myricaria strojevec
E     1 Myricaria germanica nemški strojevec