Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 017 Taxodiaceae taksodijevke  
RS Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
  1   Sequoiadendron mamutovo drevo, mamutovec
    1 Sequoiadendron giganteum mamutovo drevo, mamutovec
  2   Cryptomeria kriptomerija, srpavka
    1 Cryptomeria japonica japonska kriptomerija
  3   Taxodium močvirska cipresa
    1 Taxodium distichum dvoredna močvirska cipresa
  4   Metasequoia metasekvoja
    1 Metasequoia glyptostroboides metasekvoja