Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 114   Gentianaceae sviščevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Blackstonia grenčica
      1 Blackstonia perfoliata subsp. perfolatia preraslolistna grenčica
      1 Blackstonia perfoliata subsp. serotina poznocvetna grenčica
    2   Centaurium tavžentroža
      1 Centaurium erythraea navadna tavžentroža
      2 Centaurium pulchellum zala tavžentroža
E     3 Centaurium tenuiflorum ozkocvetna tavžentroža
E     4 Centaurium spicatum klasnata tavžentroža
    3   Gentiana svišč
V Z - C   1 Gentiana lutea rumeni svišč, košutnik
V Z - C     - subsp. vardjanii Vardjanov rumeni svišč, košutnik
V Z - C     - subsp. symphyandra bratinski (zrasloprašnični) rumeni svišč, košutnik
O1 Z - C   2 Gentiana pannonica panonski svišč
      3 Gentiana asclepiadea svilničevolistni svišč, svečnik
  Z   4 Gentiana pneumonanthe močvirski svišč
O1 Z   5 Gentiana froelichii Froelichov svišč
      6 Gentiana cruciata navzkrižnolistni svišč
O1 Z   7 Gentiana clusii Clusijev svišč
E Z - H   8 Gentiana acaulis Kochov svišč
      9 Gentiana verna
        - subsp. verna spomladanski svišč
        - subsp. tergestina tržaški svišč
      10 Gentiana favratii okroglolistni svišč
      11 Gentiana pumila nizki svišč
      12 Gentiana terglouensis triglavski svišč
      13 Gentiana nivalis snenži svišč
      14 Gentiana utriculosa trebušasti svišč
    4   Gentianella sviščevec
R     1 Gentianella tenella nežni sviščevec
      2 Gentianella ciliata resasti sviščevec
      3 Gentianella pilosa dlakavi sviščevec
R     4 Gentianella liburnica liburnujski sviščevec
      5 Gentianella anisodonta čašasti sviščevec
        - subsp. anisodonta - jesenska rasa
        - subsp. antecedens - poletno-montanska rasa
        - subsp. calycina - subalpinsko-visokogorska rasa
R     6 Gentianella aspera subsp. sturmiana hrapavi sviščevec - jesenska rasa
      7 Gentianella germanica nemški sviščevec
        - subsp. solstitialis - poletna rasa
        - subsp. rhaetica - jesensko-montanska rasa
      8 Gentianella austriaca avstrijski šviščevec
        - subsp. neilreichii - poletna rasa
        - subsp. praecox - poletno-montanska rasa
        - subsp. austriaca - jesenska rasa
      9 Gentianella lutescens zgodnji sviščevec
        - subsp. lutescens - poletna rasa
        - subsp. carpatica - jesenska rasa
        - subsp. tatrae - monomorfno-montanska rasa
    5   Swertia svercija
K     1 Swertia perennis trpežna svercija