Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 117   Asclepiadaceae svilničevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Asclepias svilnica
      1 Asclepias syriaca sirska svilnica
    2   Vincetoxicum kokoševec
      1 Vincetoxicum hirundinaria navadni kokoševec
        - subsp. hirundinaria
        - subsp. contiguum