Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 058   Onagraceae svetlinovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Circaea nadlišček
      1 Circaea alpina alpski nadlišček
      2 Circaea x intermedia srednji nadlišček
      3 Circaea lutetiana veliki nadlišček
    2   Ludwigia ludvigija
V     1 Ludwigia palustris močvirska ludvigija
    3   Oenothera svetlin
      1 Oenothera biennis dvoletni svetlin
      2 Oenothera glazioviana rdečečašni svetlin
      3 Oenothera canovirens Rennerjev svetlin
      4 Oenothera pycnocarpa debeloplodni svetlin
    4   Epilobium vrbovec
      1 Epilobium hirsutum dlakavi vrbovec
      2 Epilobium parviflorum drobnocvetni v rbovec
      3 Epilobium montanum gorski vrbovec
      4 Epilobium collinum hribski vrbovec
      5 Epilobium alpestre predalpski vrbovec
      6 Epilobium alsinifolium črvinkasti vrbovec
      7 Epilobium palustre močvirski vrbovec
R     8 Epilobium nutans kimasti kimasti
      9 Epilobium anagallidifolium alpski vrbovec
      10 Epilobium tetragonum robatostebelni vrbovec
      11 Epilobium lampyi Lamyev vrbovec
      12 Epilobium obscurum zastrti vrbovec
      13 Epilobium roseum rožnatocvetni vrbovec
      14 Epilobium ciliatum vejicati vrbovec
    5   Chamaenerion ciprje
      1 Chamaenerion angustifolium ozkolistno ciprje
      2 Chamaenerion palustre močvirsko ciprje