Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 008   Aspleniaceae sršajevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Asplenmiu sršaj
      1 Asplenium trichomanes rjavi sršaj
        - subsp. trichomanes  
        - subsp. inexpectans  
        - subsp. guadrivalens  
        - subsp. pachyrhachis  
R Z - H   2 Asplenium adulterinum nepravi sršaj
      3 Asplenium viride zeleni sršaj
      4 Asplenium adiantumnigrum črni sršaj
R     5 Asplenium onopteris priostreni sršaj
R     6 Asplenium cuneifolium kijastolistni sršaj
      7 Asplenium septentrionale severni sršaj
      8 Asplenium seelosii Seelosov sršaj
      9 Asplenium ruta-muraria pozidna rutica
        - subsp. ruta-mararia  
        - subsp. dolomiticum  
R     10 Asplenium lepidum žlezavi sršaj
      11 Asplenium fissum deljenolistni sršaj
    2   Ceterach slatinka
      1 Ceterach officinarum navadna slatinka
      2 Ceterach javorkeanum Javorkova slatinka
    3   Phyllitis jelenov jezik
      1 Phyllitis scolopendrium jelenov jezik