Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 132   Verbenaceae sporiševke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Verbena sporiš
      1 Verbena officinalis navadni sporiš
    2   Vitex konopljika
R     1 Vitex agnus-castus navadna konopljika