Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 120   Convolvulaceae slakovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Convolvulus slak
      1 Convolvulus arvensis njivski slak
      2 Convolvulus cantabrica primorski slak
    2   Ipomoea lepi slak
      1 Ipomoea purpurea škrlatni lepi slak
    3   Calystegia plotni slak
      1 Calystegia sepium navadni plotni slak
      2 Calystegia soldanella obmorski plotni slak
      3 Calystegia sylvatica gozdni plotni slak