Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 012   Polypodiaceae sladičevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Polypodium sladka koreninica
      1 Polypodium australe južna sladka koreninica
      2 Polypodium vulgare navadna sladka koreninica
      3 Polypodium interjectum srednja sladka koreninica