Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 140   Hydrocharitaceae šejkovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Elodea vodna kuga
      1 Elodea canadensis vodna kuga
    2   Stratiotes vodna škarjica
E     1 Stratiotes aloides vodna škarjica
    3   Hydrocharis žabji šejek
V     1 Hydrocharis morsus-ranae žabji šejek