Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina št.: 034   Amaranthaceae ščirovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Amaranthus ščir
      1 Amaranthus hybridus izrodni ščir
      2 Amaranthus cruentus košati ščir
      3 Amaranthus powellii vitkocvetni ščir
      4 Amaranthus retroflexus navadni ščir
      5 Amaranthus caudatus repati ščir, purmanov žnoder
      6 Amaranthus blitoides razprostrti ščir
      7 Amaranthus albus beli ščir
      8 Amaranthus graecizans divji ščir
      9 Amaranthus deflexus polegli ščir
      10 Amaranthus lividus goli ščir