Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina t.: 051   Parnassiaceae samoperkovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Parnassia samoperka
      1 Parnassia palustris močvirna samoperka