Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 063   Anacardiaceae rujevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Rhus octovec
      1 Rhus radicans strupeni bršljan
      2 Rhus typhina octovec
    2   Cotinus ruj
      1 Cotinus coggygria navadni ruj
    3   Pistacia rujevina
V     1 Pistacia terebinthus terebint