Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina t.: 052   Rosaceae rožnice
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Physocarpus pokalec
      1 Physocarpus opulifolius kalinolistni pokalec
    2   Spiraea medvejka
      1 Spiraea salicifolia vrbovolistna medvejka
      2 Spiraea x pseudosalicifolia jalova medvejka
      3 Spiraea tomentosa polstena medvejka
R     4 Spiraea decumbens polegla medvejka
      5 Spiraea chamaedryfolia vrednikovolistna medvejka
R     6 Spiraea media srednja medvejka
      7 Spiraea media japonska medvejka
    3   Aruncus kresničevje
      1 Aruncus dioicus navadno kresničevje
    4   Filipendula oslad
      1 Filipendula ulmaria brestovolistni oslad
        - subsp. ulmaria  
        - subsp. denudata  
      2 Filipendula vulgaris navadni oslad
    5   Agrimonia repik
      1 Agrimonia eupatoria navadni repik
V     2 Agrimonia procera vitki repik
    6   Aremonia strček
      1 Aremonia agrimonoides navadni strček
    7   Sanguisorba strašnica
      1 Sanguisorba officinalis zdravilna strašnica
      2 Sanguisorba minor mala strašnica
      3 Sanguisorba muricata nagrbančenoplodna strašnica
    8   Dryas velesa
      1 Dryas octopetala alpska velesa
    9   Geum sretena
R     1 Geum reptans plazeča sretena
      2 Geum montanum gorska sretena
      3 Geum rivale potočna sretena
      4 Geum urbanum navadna sretena
      5 Geum allepicum alepska sretena
        Geum x sudeticum (G. montanum x G. rivale)  
        Geum x spurium (G. urbanum x G. allepicum)  
    10   Waldsteinia valdštajnija
R     1 Waldsteinia trifolia trilistna valdštajnija
    11   Potentilla petoprstnik
V     1 Potentilla palustris močvirski petoprstnik
      2 Potentilla anserina gosji petoprstnik
      3 Potentilla rupestris skalni petoprstnik
      4 Potentilla argentea srebrni petoprstnik
      5 Potentilla inclinata viseči petoprstnik
      6 Potentilla neglecta prezrti petoprstnik
V     7 Potentilla supina polegli petoprstnik
R     8 Potentilla norvegica norveški petoprstnik
      9 Potentilla recta pokončni petoprstnik
      10 Potentilla hirta srhkodlakavi petoprstnik
      11 Potentilla brauneana Braunejev petoprstnik
      12 Potentilla crantzii Crantzev petoprstnik
      13 Potentilla aurea zlati petoprstnik
      14 Potentilla heptaphylla sedmerolistni petoprstnik
      15 Potentilla australis južni petoprstnik
      16 Potentilla pusilla pritlični petoprstnik
      17 Potentilla arenaria peščeni petoprstnik
      18 Potentilla tommasiniana Tommasinijev petoprstnik
      19 Potentilla erecta srčna moč
      20 Potentilla reptans plazeči petoprstnik
      21 Potentilla caulescens predalpski petoprstnik
      22 Potentilla clusiana Clusijev petoprstnik
      23 Potentilla nitida triglavska roža
      24 Potentilla alba beli petoprstnik
K     25 Potentilla sterilis jalovi petoprstnik
      26 Potentilla micrantha drobnocvetni petoprstnik
      27 Potentilla carniolica kranjski petoprstnik
    12   Duchesnea indijski jagodnjak
      1 Duchesnea indica indijski jagodnjak
    13   Fragaria jagodnjak
      1 Fragaria vesca navadni jagodnjak
      2 Fragaria moschata muškatni jagodnjak
V     3 Fragaria viridis zeleni jagodnjak
    14   Sibbaldia žoltec
      1 Sibbaldia procumbens polegli žoltec
    15   Alchemilla plahtica
      1 Alchemilla velebitica velebitska plahtica
      2 Alchemilla glaucescens puhasta plahtica
      3 Alchemilla cinerea siva plahtica
      4 Alchemilla flabellata pahljačastolistna plahtica
      5 Alchemilla illyrica ilirska plahtica
      6 Alchemilla exigua drobna plahtica
      7 Alchemilla colorata bavarska plahtica
      8 Alchemilla carniolica kranjska plahtica
      9 Alchemilla acutata koničastocvetna plahtica
      10 Alchemilla tirolensis tirolska plahtica
      11 Alchemilla undulata nagubanolistna plahtica
      12 Alchemilla decumbens polegla plahtica
      13 Alchemilla monticola planinska plahtica
      14 Alchemilla subcrenata travniška plahtica
      15 Alchemilla vulgaris oskokrpa plahtica
      16 Alchemilla xanthochlora navadna plahtica
      17 Alchemilla micans vitka plahtica
      18 Alchemilla crinita dlakava plahtica
      19 Alchemilla strigosula mala plahtica
      20 Alchemilla cymatophylla valovitolistna plahtnica
      21 Alchemilla glabra gola plahtica
      22 Alchemilla obtusa topolistna plahtica
      23 Alchemilla connivens gorska plahtica
      24 Alchemilla glomerulans klobčasta plahtica
      25 Alchemilla straminea slamnata plahtica
      26 Alchemilla lineata črtasta plahtica
      27 Alchemilla fallax varljiva plahtica
      28 Alchemilla sericoneura svilnata plahtica
      29 Alchemilla fissa nacepljenolistna plahtica
      30 Alchemilla gracillima nežna plahtica
    16   Aphanes njivka
      1 Aphanes arvensis navadna njivka
    17   Kerria kerija
      1 Kerria japonica japonska kerija
    18   Rubus robida
      1 Rubus saxatilis skalna robida
      2 Rubus odoratus dišeča robida
      3 Rubus idaeus malinjak
      4 Rubus phoenicolasius rdečeščetinava robida
      5 Rubus nessensis pokončna robida
      6 Rubus graecensis graška robida
      7 Rubus plicatus nagubana robida
      8 Rubus sulcatus izbrazdana robida
      9 Rubus bertramii Bertramova robida
      10 Rubus macrophyllus velelistna robida
      11 Rubus villicaulis dlakava robida
      12 Rubus venosus žilnata robida
      13 Rubus salzmannii Salzmanova robida
      14 Rubus juennensis podjunska robida
      15 Rubus constrictus Vestova robida
      16 Rubus ulmifolius brestovolistna robida
      17 Rubus dalmaticus dalmatinska robida
      18 Rubus bifrons dvobarvna robida
      19 Rubus discolor iztegnjena robida
      20 Rubus chloocladus puhasta robida
      21 Rubus montanus belkasta robida
      22 Rubus grabowskii šopasta robida
      23 Rubus canescens sivkasta robida
      24 Rubus gremlii Gremlijeva robida
      25 Rubus styriacus štajerska robida
      26 Rubus solvensis kobanska robida
      27 Rubus brunneri Brunnerjeva robida
      28 Rubus radula raskava robida
      29 Rubus thyrsiflorus šopastocvetna robida
      30 Rubus bregutiensis bregenška robida
      31 Rubus rudis robata robida
      32 Rubus pilocarpus dlakavoplodna robida
      33 Rubus weizensis prekmurska robida
      34 Rubus koehleri Koehlerjeva robida
      35 Rubus scaber hrapava robida
      36 Rubus schleicheri Schleicherjeva robida
      37 Rubus glandulosus žlezava robida
      38 Rubus guentheri Guentherjeva robida
      39 Rubus hirtus srhkostebelna robida
      40 Rubus caesius sinjezelena robida
      41 subsekc. Corylifolii križanci sinjezelena robida z drugimi
    19   Rosa šipek
      1 Rosa sempervirens vednozeleni šipek
      2 Rosa arvensis njivni šipek
      3 Rosa pimpinellifolia bodičasti šipek
      4 Rosa glauca rdečelistni šipek
      5 Rosa pendulina kimastoplodni šipek
      6 Rosa gallica francoski šipek
      7 Rosa jundzillii Jundzilijev šipek
      8 Rosa canina navadni šipek
      9 Rosa squarrosa nasršeni šipek
      10 Rosa andegavensis anžujski šipek
      11 Rosa blondaeana bleščeči šipek
      12 Rosa vosagiaca sinjezeleni šipek
      13 Rosa subcanina nepravi šipek
      14 Rosa caesia usnjatolistni šipek
      15 Rosa obtusifolia topolistni šipek
      16 Rosa corymbifera hostni šipek
      17 Rosa tomentosa puhasti šipek
      18 Rosa villosa var. resinosa dlakavi šipek
      19 Rosa rubiginosa rjastordeči šipek
      20 Rosa elliptica dehteči šipek
      21 Rosa agrestis poljski šipek
      22 Rosa micrantha drobnocvetni šipek
    20   Cydonia kutina
      1 Cydonia oblonga navadna kutina
    21   Pyrus hruška
      1 Pyrus pyraster hruška drobnica
R     2 Pyrus amygdaliformis mandljevolistna hruška
K     3 Pyrus nivalis zimska hruška
      4 Pyrus communis navadna hruška
    22   Malus lesnika, jablana
      1 Malus sylvestris lesnika
      2 Malus dasyphylla dlakavolistna jablana
      3 Malus domestica žlahtna jablana
    23   Sorbus jerebika, mokovec
      1 Sorbus domestica skorš
      2 Sorbus aucuparia jerebika
        - subsp. aucuparia  
        - subsp. glabrata jerebika
      3 Sorbus torminalis brek
      4 Sorbus chamaemespilus pritlikava jerebika
      5 Sorbus mougeotii Mougeotov mokovec
      6 Sorbus austriaca avstrijski mokovec
        - subsp. austriaca  
        - subsp. mayeri  
      7 Sorbus aria navadni mokovec
      8 Sorbus graeca grški mokovec
      9 Sorbus pannonica panonski mokovec
      10 Sorbus carpatica karpatski mokovec
      11 Sorbus hungarica madžarski mokovec
      12 Sorbus carniolica kranjski mokovec
    24   Amelanchier šmarna hrušica
      1 Amelanchier ovalis šmarna hrušica
    25   Cotoneaster panešplja
      1 Cotoneaster horizontalis polegla panešplja
      2 Cotoneaster tomentosus dlakava panešplja
      3 Cotoneaster integerrimus navadna panešplja
    26   Pyracantha ognjeni trn
      1 Pyracantha coccinea navadni ognjeni trn
    27   Mespilus nešplja
      1 Mespilus germanica navadna nešplja
    28   Crataegus glog
      1 Crataegus curvisepala čašasti glog
        - subsp. curvisepala  
        - subsp. zlatnensis  
      2 Crataegus laevigata navadni glog
      3 Crataegus monogyna enovrati glog
      4 Crataegus curvisepala x laevigata  
      5 Crataegus curvisepala x monogyna  
      6 Crataegus leavigata x monogyna  
    28   Prunus sliva
      1 Prunus persica breskev
      2 Prunus dulcis mandljevec
      3 Prunus armeniaca marelica
      4 Prunus spinosa črni trn
      5 Prunus domestica sliva, češplja
      6 Prunus insititia cibora
      7 Prunus avium var. sylvestris češnja
      8 Prunus cerasus višnja
      9 Prunus mahaleb rešeljika
      10 Prunus padus čremsa
        - subsp. padus  
        - subsp. borealis  
      11 Prunus serotina pozna čremsa
      12 Prunus laurocerasus lovorikovec
      13 Prunus cerasifera mirobalana