Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina t.: 054   Caesalpiniaceae rožičevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Cercis jadikovec
R     1 Cercis siliquastrum navadni jadikovec
    2   Gleditsia gledičevka
      1 Gleditsia triacanthos trnata gledičevka