Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 050   Droseraceae rosikovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Drosera rosika
V Z   1 Drosera anglica dolgolistna rosika
E Z   2 Drosera intermedia srednja rosika
V Z   3 Drosera rotundifolia okroglolistna rosika
  Z   4 Drosera x obovata (D. anglica x D. rotundifolia)