Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 165   Typhaceae rogozovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Typha rogoz
      1 Typha latifolia širokolistni rogoz
V     2 Typha schuttleworthii Schuttleworthov rogoz
      3 Typha angustifolia ozkolistni rogoz
E     4 Typha laxmannii Laxmannov rogoz
R     5 Typha minima najmanjši rogoz