Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 024   Ceratophyllaceae rogolistovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime  
    1   Ceratophyllum rogolist
V     1 Ceratophyllum demersum navadni rogolist
E     2 Ceratophyllum submersum mehki rogolist