Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina t.: 061   Haloragaceae rmančevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime  
    1   Myriophyllum rmanec
V     1 Myriophyllum verticillatum vretenčasti rmanec
V     2 Myriophyllum spicatum klasasti rmanec