Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina št.: 137   Cichoriaceae radičevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Scolymus žulj
      1 Scolymus hispanicus španski žulj
    2   Cichorium potrošnik
      1 Cichorium intybus navadni potrošnik
    3   Arnoseris jarinec
      1 Arnoseris minima mali jarinec
    4   Hedypnois tujalnik
R     1 Hedypnois cretica kretski tujalnik
    5   Rhagadiolus škrzobica
      1 Rhagadiolus stellatus užitna škrzobica
    6   Aposeris smrdljivka, svinjska laknica
      1 Aposeris foetida navadna smrdljivka
    7   Urospermum repatka
R     1 Urospermum picroides srhkodlakava repatka
    8   Hypochoeris svinjak
      1 Hypochoeris maculata pegasti svinjak
R     2 Hypochoeris uniflora enokoškasti svinjak
      3 Hypochoeris glabra goli svinjak
      4 Hypochoeris radicata navadni svinjak
    9   Leontodon jajčar, otavčič
      1 Leontodon helveticus švicarski jajčar
R     2 Leontodon montanus visokogorski jajčar
      3 Leontodon autumnalis jesenski jajčar
      4 Leontodon hispidus navadni jajčar
        - subsp. hispidus navadni jajčar
        - subsp. danubialis gololistni jajčar
        - subsp. hyoseroides alpski jajčar
        - subsp. brumatii Brumatijev jajčar
      5 Leontodon crispus kodrastolistni jajčar
      6 Leontodon incanus sivi jajčar
V     7 Leontodon berinii Berinijev jajčar
      8 Leontodon tuberosus gomoljasti jajčar
      9 Leontodon taraxacoides golostebelni jajčar
    10   Picris skrka
      1 Picris echioides srhkolistna skrka
K     2 Picris hispidissima deljenolistna skrka
      3 Picris hieracioides navadna skrka
        - subsp. hieracioides
        - subsp. spinulosa trnata skrka
    11   Scorzonera gadnjak
K     1 Scorzonera cana sivi gadnjak
      2 Scorzonera laciniata deljenolistni gadnjak
V     3 Scorzonera rosea rožnati gadnjak
      4 Scorzonera austriaca avstrijski gadnjak
V     5 Scorzonera humilis nizki gadnjak
      6 Scorzonera aristata resasti gadnjak
      7 Scorzonera hispanica španski gadnjak
      8 Scorzonera villosa dlakavi gadnjak
    12   Tragopogon kozja brada
V     1 Tragopogon porrifolius porovolistna kozja brada
      2 Tragopogon dubius velika kozja brada
      3 Tragopogon pratensis subsp. orientalis travniška kozja brada
      4 Tragopogon tommasinii Tommasinijeva kozja brada
    13   Reichardia grenica
K     1 Reichardia picroides skrkasta grenica
    14   Sonchus škrbinka
      1 Sonchus asper
        -subsp. asper hrapava škrbinka
        -subsp. glaucescens sinja škrbinka
      2 Sonchus oleraceus navadna škrbinka
      3 Sonchus maritimus obmorska škrbinka
      4 Sonchus arvensis njivska škrbinka
    15   Lactuca ločika, solata
      1 Lactuca viminea šibasta ločika
K     2 Lactuca quercina hrastovolistna ločika
      3 Lactuca serriola pripotna ločika
      4 Lactuca sativa gojena ločika, vrtna solata
      5 Lactuca saligna vrbovolistna ločika
      6 Lactuca virosa strupena ločika
      7 Lactuca perennis trpežna ločika
    16   Cicerbita gorska ločika
      1 Cicerbita alpina navadna gorska ločika
    17   Prenanthes zajčica
      1 Prenanthes purpurea škrlatnordeč zajčicaa
    18   Mycelis zajčji lapuh
      1 Mycelis muralis navadni zajčji lapuh
    19   Taraxacum regrat
      1 Taraxacum serotinum pozni regrat
    agg. 2 Taraxacum palustre močvirski regrat
    agg. 3 Taraxacum alpinum alpski regrat
    agg. 4 Taraxacum cucullatum kapucasti regrat
    agg. 5 Taraxacum laevigatum gladki regrat
    agg. 6 Taraxacum officinale navadni regrat
    20   Chondrilla hrustovka
      1 Chondrilla juncea šibasta hrustovka
V     2 Chondrilla chondrilloides prodična hrustovka
    21   Calycocorsus venčnica
      1 Calycocorsus stipitatus navadna venčnica
    22   Lapsana kolenček
      1 Lapsana communis navadni kolenček
    23   Crepis dimek
      1 Crepis paludosa močvirski dimek
R     2 Crepis terglouensis tiglavski dimek
      3 Crepis kerneri Kernerjev dimek
      4 Crepis aurea zlati dimek
R     5 Crepis bocconi gorski dimek
      6 Crepis conyzifolia velekoškasti dimek
      7 Crepis pyrenaica lučnikovolistni dimek
      8 Crepis alpestris predalpski dimek
      9 Crepis biennis dvoletni dimek
      10 Crepis pannonica subsp. blavii čičarijski dimek
      11 Crepis chondrilloides hrustavkasti dimek
      12 Crepis praemorsa objedeni dimek
      13 Crepis slovenica mesnordeči dimek
      14 Crepis tectorum strešni dimek
      15 Crepis pulchra zali dimek
      16 Crepis foetida smrdljivi dimek
      17 Crepis rhoeadifolia makovolistni dimek
      18 Crepis sancta krilatoplodni dimek
E     19 Crepis zacintha bradavičasti dimek
      20 Crepis capillaris lasasti dimek
      21 Crepis neglecta kimasti dimek
      22 Crepis vesicaria mehurjasti dimek
K     23 Crepis taraxacifolia regratovolistni dimek
      24 Crepis setosa ščetinasti dimek
    24   Chlorocrepis pešnikovec
      1 Chlorocrepis staticifolia zelenkasti pečnikovec
    25   Hieracium škržolica
      1 Hieracium hoppeanum Hoppejeva škržolica
      2 Hieracium pilosella dolgodlakava škržolica, kosmatica
      3 Hieracium lactucella uhata škržolica
      4 Hieracium sphaerocephalum obloglava škržolica
      5 Hieracium piloselloides florentinska škržolica
      6 Hieracium praealtum Bauhinova škržolica
      7 Hieracium cymosum češuljasta škržolica
      8 Hieracium caespitosum rušnata škržolica
      9 Hieracium aurantiacum oranžna škržolica
      10 Hieracium murorum gozdna škržolica
      11 Hieracium bifidum razcepljena škržolica
      12 Hieracium incisum nacepljenolistna škržolica
      13 Hieracium vulgatum gladkostebelna škržolica
      14 Hieracium benzianum Benzova škržolica
      15 Hieracium maculatum pegasta škržolica
      16 Hieracium caesium modrozelena škržolica
      17 Hieracium jablonicense pohorska škržolica
      18 Hieracium rotundatum sedmograška škržolica
      19 Hieracium diaphanoides prosojna škržolica
      20 Hieracium lasiophyllum kuštravolistna škržolica
      21 Hieracium villosum kosmata škržolica
      22 Hieracium pilosum Morisova škržolica
      23 Hieracium scorzonerifolium gadnjakova škržolica
      24 Hieracium ctenodon češljasta škržolica
      25 Hieracium dentatum nazobčanolistna škržolica
      26 Hieracium chondrillifolium hrustavkavolistna škržolica
      27 Hieracium valdepilosum gostodlakava škržolica
      28 Hieracium wilczekianum Wilczekova škržolica
      29 Hieracium piliferum dlakava škržolica
      30 Hieracium alpinum alpska škržolica
      31 Hieracium humile nizka škržolica
      32 Hieracium amplexicaule obrasla škržolica
      33 Hieracium porrifolium porovolistna škržolica
      34 Hieracium bupleuroides prerastovolistna škržolica
      35 Hieracium glaucum sinja škržolica
      36 Hieracium glabratum gola škržolica
      37 Hieracium oxyodon ostrozoba škržolica
      38 Hieracium austriacum avstrijska škržolica
      39 Hieracium dollineri Dollinerjeva škržolica
      40 Hieracium calcareum ilirski škržolica
      41 Hieracium saxatile skalna škržolica
      42 Hieracium leiocephalum kraška škržolica
      43 Hieracium pseudobupleuroides nanoška škržolica
      44 Hieracium prenanthoides zajčicolistna škržolica
      45 Hieracium latifolium širokolistna škržolica
      46 Hieracium racemosum grozdasta škržolica
      47 Hieracium sabaudum savojska škržolica
      48 Hieracium umbellatum kobulasta škržolica
      49 Hieracium laevigatum gladka škržolica