Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 080   Buxaceae pušpanovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime  
    1   Buxus pušpan
      1 Buxus sempervirens navadni pušpan