Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 003   Equisetaceae presličevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Equisetum preslica
      1 Equisetum hyemale zimska preslica
V     2 Equisetum ramosissimum razrasla preslica
V     3 Equisetum variegatum pisana preslica
V     4 Equisetum fluviatile vodna preslica
      5 Equisetum palustre močvirska preslica
      6 Equisetum sylvaticum gozdna preslica
R     7 Equisetum pratense travniška preslica
      8 Equisetum arvense njivska preslica
      9 Equisetum telmateia velika preslica