Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 121   Cuscutaceae predeničevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Cuscuta predenica
      1 Cuscuta campestris poljska predenica
R     2 Cuscuta cesatiana dišeča predenica
      3 Cuscuta europaea navadna predenica
      4 Cuscuta epilinum prava predenica
      5 Cuscuta epithymum drobnocvetna predenica
Ex     6 Cuscuta kotschii Kotschijeva predenica