Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 145   Posidoniaceae pozejdonovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Posidonia pozejdonovka
R Z - H   1 Posidonia oceanica morska pozejdonovka