Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina št.: 086   Paeoniaceae potonikovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Paeonia potonika
V Z - H   1 Paeonia officinalis navadna potonika
  Z - H     - subsp. officinalis  
  Z - H     - subsp. banatica  
V Z - H   2 Paeonia mascula velelistna potonica