Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 148   Najadaceae podvodničevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Najas podvodnica
V     1 Najas minor mala podvodnica
V     2 Najas marina velika podvodnica