Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina t.: 021   Aristolochiaceae podraščevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Asarum kopitnik
      1 Asarum europaeum navadni kopitnik
        - subsp. europaeum
        - subsp. caucasicum
    2   Aristolochia podraščec
      1 Aristolochia clematitis navadni podraščec
      2 Aristolochia pallida bledi podraščec
      3 Aristolochia lutea rumeni podraščec
      4 Aristolochia rotunda okroglolistni podraščec