Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 009   Athyriaceae podborkovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Athyrium podborka
      1 Athyrium filixfemina navadna podborka
      2 Athyrium distentifolium gorska podborka
    2   Cystopteris priščanica
      1 Cystopteris fragilis krhka priščanica
      2 Cystopteris regia alpska priščanica
      3 Cystopteris montana gorska priščanica
    3   Woodsia vudsovka
E     1 Woodsia ilvensis dlakava vudsovka
R     2 Woodsia alpina alpska vudsovka
R     3 Woodsia pulchella mična vudsovka
    4   Matteuccia peruša
      1 Matteuccia struthiopteris navadna peruša