Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina t.: 013   Salviniaceae plavčevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Salvinia plavček
V     1 Salvinia natans plavajoči plavček