Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina št.: 037   Platanaceae platanovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime  
    1   Platanus platana
      1 Platanus orientalis vzhodna platana
      2 Platanus x hispanica javorovolistna platana