Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 116   Apocynaceae pasjestrupovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Vinca zimzelen
      1 Vinca minor navadni zimzelen
      2 Vinca major veliki zimzelen