Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina št.: 064   Simaroubaceae pajesenovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Ailanthus pajesen
      1 Ailanthus altissima veliki pajesen