Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 164   Cyperaceae ostričevke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Scirpys sitec
      1 Scirpus sylvaticus gozdni sitec
V     2 Scirpus radicans grebeničasti sitec
      3 Scirpus georgianus georgijski sitec
    2   Bolboschoenus srpica
      1 Bolboschoenus laticarpus širokoplodna srpica
V     2 Bolboschoenus maritimus obmorska srpica
      3 Bolboschoenus planiculmis rjava srpica
    3   Schoenoplectus biček
      1 Schoenoplectus lacustris jezerski biček
V     2 Schoenoplectus tabernaemontani sinjezeleni biček
V     3 Schoenoplectus mucronatus ostnati biček
E     4 Schoenoplectus triqueter trirobi biček
    4   Scirpoides bičevje
V     1 Scirpoides holoschoenus subsp. australis navadno bičevje
    5   Isolepis bičje
E     1 Isolepis supina enoletno bičje
V     2 Isolepis setacea ščetinasto bičje
    6   Trichophorum mavček
V     1 Trichophorum cespitosum rušnati mavček
V     2 Trichophorum alpinum alpski mavček
    7   Blysmus vrelka
V     1 Blysmus compressus navadna vrelka
    8   Eriophorum munec
V     1 Eriophorum latifolium širokolistni munec
E     2 Eriophorum gracile vitki munec
V     3 Eriophorum angustifolium ozkolistni munec
V     4 Eriophorum vaginatum nožničavi munec
V     5 Eriophorum scheuchzeri Scheuchzerjev munec
    9   Eleocharis sita
      1 Eleocharis acicularis iglasta sita
V     2 Eleocharis quinqueflora malocvetna sita
      3 Eleocharis ovata jajčasta sita
      4 Eleocharis palustris močvirska sita
V     5 Eleocharis austriaca avstrijska sita
E     6 Eleocharis mamillata bradavičasta sita
V     7 Eleocharis uniglumis travnozelena sita
V Z   8 Eleocharis carniolica kranjska sita
    10   Fimbristylis resasti biček
E     1 Fimbristylis annua enoletni resasti biček
    11   Cyperus ostrica
V     1 Cyperus longus dolgolistna ostrica
R     2 Cyperus esculentus užitna ostrica
R     3 Cyperus glomeratus klobčasta ostrica
V     4 Cyperus glaber gola ostrica
V     5 Cyperus fuscus črnordeča ostrica
E     6 Cyperus michelianus Michelijeva ostrica
V     7 Cyperus serotinus poznocvetna ostrica
V     8 Cyperus flavescens rumenkasta ostrica
    12   Cladium rezika
V     1 Cladium mariscus navadna rezika
    13   Rhynchospora kljunka
V     1 Rhynchospora alba bela kljunka
E     2 Rhynchospora fusca rjava kljunka
    14   Schoenus sitovec
V     1 Schoenus nigricans črnikasti sitovec
      2 Schoenus ferrugineus rjasti sitovec
    15   Elyna elina
R     1 Elyna myosuroides alpska elina
    16   Carex šaš
      1 Carex rupestris skalni šaš
V     2 Carex pulicaris boljši šaš
V     3 Carex pauciflora malocvetni šaš
V     4 Carex paniculata latasti šaš
V     5 Carex appropinquata nenavadni šaš
V     6 Carex diandra oblastoplodni šaš
      7 Carex vulpina lisičjerepi šaš
      8 Carex otrubae podlesni šaš
      9 Carex spicata klasasti šaš
      10 Carex divulsa zeleni šaš
        - subsp. divulsa (pravi) zeleni šaš
        - subsp. leersii Leersov šaš
      11 Carex muricata s.l. nasršeni šaš
V     12 Carex disticha dvoredni šaš
      13 Carex praecox rani šaš
      14 Carex brizoides migalini šaš
      15 Carex divisa deljeni šaš
K     16 Carex stenophylla ozkolistni šaš
      17 Carex remota mlahavi šaš
V     18 Carex bohemica češki šaš
      19 Carex ovalis zajčji šaš
      20 Carex crawfordii Crawfordov šaš
      21 Carex echinata bodičasti šaš
V     22 Carex dioica dvodomni šaš
V     23 Carex davalliana srhki šaš
      24 Carex elongata podaljšani šaš
      25 Carex canescens sivkasti šaš
      26 Carex brunnescens rjavkasti šaš
R     27 Carex curvula upognjeni šaš
      28 Carex bicolor dvobarvni šaš
      29 Carex nigra črni šaš
      30 Carex acuta ostri šaš
K     31 Carex randalpina predalpski šaš
V     32 Carex buekii Buekov šaš
      33 Carex elata togi šaš
      34 Carex cespitosa rušnati šaš
      35 Carex parviflora drobnocvetni šaš
      36 Carex atrata črnikasti šaš
      37 Carex aterrima temni šaš
E     38 Carex buxbaumii Buxbaumov šaš
V     39 Carex limosa kalužni šaš
      40 Carex flacca sinjezeleni šaš
      41 Carex pendula previsni šaš
      42 Carex pallescens bledi šaš
      43 Carex tomentosa polstenoplodni šaš
      44 Carex ericetorum resavski šaš
      45 Carex pilulifera obloplodni šaš
      46 Carex montana gorski šaš
      47 Carex fritschii Fritschev šaš
      48 Carex liparocarpos bleščeči šaš
      49 Carex caryophyllea pomladanski šaš
      50 Carex umbrosa senčni šaš
V     51 Carex hallerana Hallerjev šaš
      52 Carex humilis nizki šaš
      53 Carex digitata prstasti šaš
      54 Carex ornithopoda ptičjenogi šaš
        - subsp. ornithopoda  
        - subsp. ornithopodoides  
      55 Carex alba beli šaš
      56 Carex panicea proseni šaš
      57 Carex mucronata ostnati šaš
      58 Carex brachystachys tanki šaš
R     59 Carex frigida mrzli šaš
      60 Carex fuliginosa sajasti šaš
      61 Carex firma čvrsti šaš
      62 Carex sempervirens vednozeleni šaš
R     63 Carex kitaibeliana Kitajbelov šaš
      64 Carex ferruginea rjastorjavi šaš
      65 Carex austroalpina južnoalpski šaš
E     66 Carex strigosa ozkoklasi šaš
      67 Carex capillaris tankopecljati šaš
      68 Carex sylvatica gozdni šaš
      69 Carex michelii Michelijev šaš
      70 Carex pilosa vejicati šaš
R     71 Carex depauperata redkocvetni šaš
R     72 Carex punctata pikčastoplodni šaš
V     73 Carex distans razmaknjenoklasi šaš
V     74 Carex hostiana Hostov šaš
E     75 Carex extensa obrežni šaš
      76 Carex flava rumeni šaš
K     77 Carex flavella rumenkasti šaš
      78 Carex lepidocarpa luskoplodni šaš
      79 Carex viridula poznocvetni šaš
      80 Carex demissa prilegli šaš
      81 Carex pseudocyperus paostrični šaš
V     82 Carex rostrata kljunasti šaš
V     83 Carex vesicaria mehurjasti šaš
V     84 Carex acutiformis oskoluski šaš
V     85 Carex riparia obrežni šaš
K     86 Carex melanostachya črnoklasi šaš
      87 Carex hirta dlakavi šaš
E     88 Carex lasiocarpa dlakavoplodni šaš