Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 006   Hypolepidaceae orlovopraprotovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime  
    1   Pteridium orlova praprot
      1 Pteridium aquilinum orlova praprot