Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina t.: 079   Viscaceae 0melovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Viscum omela
      1 Viscum album bela omela
      2 Viscum abietis jelova omela
      3 Viscum laxum avstrijska omela