Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 113   Oleaceae oljkovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Jasminum jasmin
      1 Jasminum officinale pravi jasmin
      2 Jasminum fruticans rumeni jasmin
    2   Forsythia forsitija
      1 Forsythia x intermedia hibridna forsitija
    3   Fraxinus jesen
      1 Fraxinus ornus mali jesen
      2 Fraxinus excelcior veliki jesen
      3 Fraxinus angustifolia ozkolistni jesen
        - subsp. angustifolia
        - subsp. pannonica
      4 Fraxinus americana ameriški jesen
    4   Syringa španski bezeg
      1 Syringa vulgaris španski bezeg, lipovka
    5   Ligustrum kalina
      1 Ligustrum vulgare navadna kalina
    6   Olea oljka
      1 Olea europaea divja oljka
      2 Olea sativa navadna oljka
    7   Phillyrea zelenika
R     1 Phillyrea latifolia širokolistna zelenika