Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 82   Elaeagnaceae oljčičevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Elaeagnus oljčica
      1 Elaeagnus angustifolia ozkolistna oljčica
      2 Elaeagnus pungens bodeča oljčica
    2   Hippophae rakitovec
E     1 Hippophae rhamnoides navadni rakitovec