Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Druina št.: 078   Loranthaceae ohmeljevke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Arceuthobium brinjekaz
R     1 Arceuthobium oxycedri navadni brinjekaz
    2   Loranthus ohmelje
      1 Loranthus europaeus navadno ohmelje