Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 136   Asteraceae nebinovke  
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Eupatorium konjska griva
      1 Eupatorium cannabinum konjska griva
    2   Solidago zlata rozga
      1 Solidago virgaurea  
        - subsp. virgaurea navadna zlata rozga
        - subsp.minuta planinska zlata rozga
      2 Solidago canadensis kanadska zlata rozga
      3 Solidago gigantea orjaška zlata rozga
    3   Bellis marjetica
      1 Bellis perennis navadna marjetica
      2 Bellis sylvestris južna marjetica
    4   Aster nebina
      1 Aster novae-angliae novoanglijska nebina
      2 Aster novi-belgii virginijska nebina
      3 Aster x salignus vrbovolistna nebina
      4 Aster lanceolatus suličastolistna nebina
      5 Aster parviflorus drobnocvetna nebina
      6 Aster squamatus luskasta nebina
      7 Aster amellus gorska nebina
      8 Aster alpinus alpska nebina
      9 Aster bellidiastrum marjetičasta nebina
V     10 Aster tripolium subsp. longicaulis obmorska nebina
      11 Aster linosyris zlata nebina
    5   Erigeron suholetnica
      1 Erigeron annuus  
        - subsp. annuus enoletna suholetnica
        - subsp. strigosus prileglodlakava suholetnica
        - subsp. septentrionalis nordijska suholetnica
      2 Erigeron acris ostra suholetnica
      3 Erigeron angulosus robata suholetnica
      4 Erigeron alpinus alpska suholetnica
      5 Erigeron glabratus mnogolična suholetnica
      6 Erigeron uniflorus enokoškasta suholetnica
    6   Conyza hudoletnica
      1 Conyza canadensis kanadska hudoletnica
      2 Conyza bonariensis kodrasta hudoletnica
    7   Filago predivovec
      1 Filago vulgaris navadni predivovec
      2 Filago pyramidata piramidasti predivovec
    8   Logfia njivno zelišče
      1 Logfia arvensis navadno njivno zelišče
      2 Logfia minima malo njivno zelišče
    9   Bombycilaena zaprednica
      1 Bombycilaena erecta pokončna zaprednica
    10   Omalotheca mačje tačke
      1 Omalotheca sylvatica gozdne mačje tačke
      2 Omalotheca norvegica norveške mačje tačke
      3 Omalotheca hoppeana Hoppejeve mačje tačke
      4 Omalotheca supina nizke mačje tačke
    11   Filaginella molova roža
      1 Filaginella uliginosa močevna molova roža
    12   Gnaphailum griževec
K     1 Gnaphailum luteoalbum rumenkasti griževec
    13   Helichrysum smilj
      1 Helichrysum italicum laški smilj
    14   Antennaria majnica
      1 Antennaria dioica navadna majnica
      2 Antennaria carpatica karpatska majnica
    15   Leontopodium planika
O1 Z   1 Leontopodium alpinum planika
    16   Inula oman
      1 Inula helenium veliki oman
      2 Inula salicina vrbovolistni oman
      3 Inula spiraeifolia nasršeni oman
      4 Inula hirta srhkodlakavi oman
      5 Inula ensifolia mečastolistni oman
      6 Inula britannica britanski oman
      7 Inula conyza navadni oman
V     8 Inula crithmoides obmorski oman
    17   Dittrichia ditrihovka
      1 Dittrichia viscosa lepljiva ditrihovka
    18   Pulicaria bolhača
      1 Pulicaria dysenterica srčastolistna bolhača
      2 Pulicaria vulgaris navadna bolhača
    19   Carpesium ovratnica
      1 Carpesium cernuum kimasta ovratnica
    20   Buphthalmum primožek
      1 Buphthalmum salicifolium vrbovolistni primožek
    21   Telekia ognjica
      1 Telekia speciosa navadna ognjica
    22   Pallenis trnojek
      1 Pallenis spinosa bodeči trnojek
    23   Guizotia gizotija
      1 Guizotia abyssinica abesinska gizotija
    24   Bidens mrkač
      1 Bidens tripartita tridelni mrkač
      2 Bidens connata zraslolistni mrkač
      3 Bidens cernua celolistni mrkač
      4 Bidens frondosa črnoplodni mrkač
      5 Bidens vulgata ščetinastodlakavi mrkač
      6 Bidens bipinnata dvojnopernati mrkač
      7 Bidens subalternans nenavadni mrkač
    25   Cosmos kozmeja
      1 Cosmos bipinnatus pernatolistna kozmeja
    26   Rudbeckia rudbekija
      1 Rudbeckia hirta srhkodlakava rudbekija
      2 Rudbeckia laciniata deljenolistna rudbekija
    27   Helianthus sončnica
      1 Helianthus annuus navadna sončnica
      2 Helianthus tuberosus laška repa, topinambur
    28   Iva oblorožka
      1 Iva xanthifolia bodičevolistna oblorožka
    29   Ambrosia žvrklja, ambrozija
      1 Ambrosia artemisifolia pelinolistna žvrklja
      2 Ambrosia trifida trikrpata žvrklja
      3 Ambrosia coronopifolia trajna žvrklja
    30   Xanthium bodič
      1 Xanthium strumarium navadni bodič
      2 Xanthium italicum laški bodič
      3 Xanthium spinosum trnati bodič
    31   Galinsoga rogovilček
      1 Galinsoga parviflora drobnocvetni rogovilček
      2 Galinsoga ciliata vejicati rogovilček
    32   Tagetes žametnica
      1 Tagetes erecta rumena žametnica
      2 Tagetes patula rjavkasta žametnica
      3 Tagetes tenuifolia tankolistna žametnica
      4 Tagetes minuta drobnocvetna žametnica
    33   Anthemis pasja kamilica
      1 Anthemis arvensis njivska pasja kamilica
      2 Anthemis cotula smrdljiva pasja kamilica
      3 Anthemis tinctoria barvilna pasja kamilica
      4 Anthemis altissima visoka pasja kamilica
      5 Anthemis segetalis žitna pasja kamilica
      6 Anthemis austriaca avstrijska pasja kamilica
    34   Achillea rman
      1 Achillea atrata črnikasti rman
      2 Achillea clavenae planinski pelin
      3 Achillea ptarmica pehtranov rman
      4 Achillea distans nazobčani rman
      5 Achillea stricta togi rman
      6 Achillea millefolium navadni rman
      7 Achillea pannonica panonski rman
      8 Achillea setacea ščetinastolistni rman
      9 Achillea roseoalba rožnatobeli rman
      10 Achillea collina hribski rman
      11 Achillea nobilis žlahtni rman
      12 Achillea virescens zelenkasti rman
    35   Matricaria trirobka
      1 Matricaria perforata nedišeča trirobka
    36   Chamomilla kamilica
      1 Chamomilla recutita prava kamilica
      2 Chamomilla suaveolens vonjava kamilica
    37   Tanacetum vratič
      1 Tanacetum vulgare navadni vratič
      2 Tanacetum corymbosum češuljasti vratič
        - subsp. corymbosum češuljasti vratič
        - subsp. clusii Clusijev vratič
      3 Tanacetum parthenium beli vratič, materine drobtinice
R     4 Tanacetum macrophyllum velelistni vratič
    38   Leucanthemum ivanjščica
      1 Leucanthemum vulgare navadna ivanjščica
      2 Leucanthemum ircutianum navadna ivanjščica
      3 Leucanthemum leucolepis bleda ivanjščica
      4 Leucanthemum adustum temna ivanjščica
      5 Leucanthemum heterophyllum raznolistna ivanjščica
      6 Leucanthemum platylepis liburnijska ivanjščica
R     7 Leucanthemum lithopolitanicum kamniška ivanjščica
    39   Artemisia pelin
      1 Artemisia vulgaris navadni pelin
      2 Artemisia verlotiorum Verlotov pelin
      3 Artemisia absinthium pravi pelin
      4 Artemisia alba beli pelin
V     5 Artemisia caerulescens modrikasti pelin
V     6 Artemisia atrata črnikasti pelin
      7 Artemisia abrotanum abrašica
      8 Artemisia pontica pontski pelin
R     9 Artemisia nitida bleščeči pelin
R Z   10 Artemisia genipi klasnati pelin
      11 Artemisia annua enoletni pelin
      12 Artemisia dracunculus pehtran
      13 Artemisia campestris poljski pelin
      14 Artemisia scoparia metlasti pelin
    40   Tussilago lapuh
      1 Tussilago farfara navadni lapuh
    41   Petasites repuh
      1 Petasites albus beli repuh
      2 Petasites hybridus navadni repuh
      3 Petasites paradoxus snežnobeli repuh
    42   Homogyne planinšček
      1 Homogyne alpina alpski planinšček
      2 Homogyne discolor dvobarvni planinšček
      3 Homogyne sylvestris gozdni planinšček
    43   Adenostyles lepen
      1 Adenostyles alliariae dlakavi lepen
      2 Adenostyles glabra goli lepen
    44   Arnica arnika
V Z - C, O   1 Arnica montana navadna arnika, brdnja
    45   Doronicum divjakovec
      1 Doronicum austriacum avstrijski divjakovec
      2 Doronicum grandiflorum velecvetni divjakovec
      3 Doronicum glacile ledeniški divjakovec
    46   Erechtites pagrint
      1 Erechtites hieraciifolia ameriški pagrint
    47   Senecio grint
      1 Senecio incanus subsp. carniolicus kranjski grint
      2 Senecio inaequidens raznozobi grint
      3 Senecio sarracenicus rečni grint
      4 Senecio nemorensis podlesni grint
      5 Senecio ovatus Fuchsov grint
      6 Senecio cacaliaster cevastocvetni grint
R     7 Senecio doria visoki grint
V     8 Senecio paludosus močvirski grint
      9 Senecio doronicum divjakovški grint
      10 Senecio scopolii Scopolijev grint
R     11 Senecio subalpinus predalpski grint
      12 Senecio jacobaea šentjakobov grint, šmarni križ
      13 Senecio aquaticus vodni grint
      14 Senecio barbareifolius razkrečeni grint
      15 Senecio erucifolius rukvični grint
      16 Senecio squalidus skalni grint
      17 Senecio abrotanifolius abraščevolistni grint
      18 Senecio sylvaticus gozdni grint
      19 Senecio viscosus lepljivi grint
      20 Senecio vulgaris navadni grint
    48   Tephroseris sivica
      1 Tephroseris integrifolia travniška sivica
      2 Tephroseris aurantiaca oranžna sivica
      3 Tephroseris helenitis omanolistna sivica
      4 Tephroseris crispa potočna sivica
      5 Tephroseris pseudocrispa kodrasta sivica
      6 Tephroseris longifolia obirska sivica
    49   Calendula ognjič
      1 Calendula officinalis vrtni ognjič
      2 Calendula arvensis njivski ognjič
    50   Carlina kompava
      1 Carlina corymbosa češuljasta kompava
      2 Carlina vulgaris navadna kompava
        - subsp. vulgaris navadna kompava
        - subsp. brevibracteata srednja kompava
        - subsp. longifolia dolgolistna kompava
      3 Carlina acaulis brezstebelna kompava, bodeča neža
        - subsp. acaulis navadna bodeča neža
        - subsp. caulescens čvrsta bodeča neža
R Z - H   4 Carlina acanthifolia subsp. utzka učenska kompava
    51   Xeranthemum suhocvet
K     1 Xeranthemum cylindraceum smrdljivi suhocvet
    52   Echinops bodoglavec
      1 Echinops sphaerocephalus oblasti bodoglavec
      2 Echinops exaltatus spremenljivi bodoglavec
      3 Echinops ritro subsp. ruthenicus navadni bodoglavec
    53   Arctium repinec
      1 Arctium tomentosum volnati repinec
      2 Arctium lappa navadni repinec
      3 Arctium minus mali repinec
R     4 Arctium nemorosum gozdni repinec
    54   Saussurea kosmatulja
      1 Saussurea pygmaea pritlikava kosmatulja
K     2 Saussurea alpina alpska kosmatulja
      3 Saussurea discolor dvobarvna kosmatulja
    55   Jurinea jurjevina
      1 Jurinea mollis mehkodlakava jurjevina
    56   Carduus bobak
      1 Carduus macrocephalus velecvetni bodak
      2 Carduus nutans kimasti bodak
      3 Carduus platylepis širokoluskasti bodak
      4 Carduus micropterus ozkokrilati bodak
      5 Carduus acanthoides navadni bodak
      6 Carduus personata okrinkani bodak
      7 Carduus crispus kodrasti bodak
      8 Carduus defloratus alpski bodak
        - subsp. defloratus  
        - subsp. tridentinus  
      9 Carduus crassifolius debelolistni bodak
        - subsp. crassifolius  
        - subsp. glaucus  
      10 Carduus collinus subsp. cylindricus hribski bodak
      11 Carduus carduelis repinčasti bodak
      12 Carduus pycnocephalus zgoščenocvetni bodak
    57   Cirsium osat
      1 Cirsium eriophorum volnatoglavi osat
      2 Cirsium vulgare navadni osat
K     3 Cirsium tuberosum gomoljasti osat
      4 Cirsium rivulare potočni osat
K     5 Cirsium montanum gorski osat
      6 Cirsium erisithales lepki osat
      7 Cirsium waldsteinii Waldsteinov osat
      8 Cirsium carniolicum kranjski osat
      9 Cirsium oleraceum mehki osat
      10 Cirsium spinosissimum trnati osat
      11 Cirsium acaule brezstebelni osat
R     12 Cirsium helenioides raznolistni osat
      13 Cirsium pannonicum panonski osat
      14 Cirsium canum sivi osat
      15 Cirsium palustre močvirski osat
      16 Cirsium arvense njivski osat
    58   Picnomon gostorepka
      1 Picnomon acarna trnata gostorepka
    59   Onopordum kozjica
      1 Onopordum acanthium navadna kozjica
K     2 Onopordum illyricum ilirska kozjica
    60   Silybum badelj
      1 Silybum marianum pegasti badelj
    61   Serratula mačina
      1 Serratula tinctoria  
        - subsp. tinctoria barvilna mačina
        - subsp. macrocephala veleglava mačina
R Z - H*   2 Serratula lycopifolia raznolistna mačina
R     3 Serratula radiata deljenolistna mačina
    62   Stemmacantha rapontika
R     1 Stemmacantha rhapontica rapontika
    63   Centaurea glavinec
E     1 Centaurea alpina alpski glavinec
      2 Centaurea dichroantha dvobarvni glavinec
V     3 Centaurea rupestis skalni glavinec
      4 Centaurea scabiosa  
        - subsp. scabiosa poljski glavinec
        - subsp. fritschii Fritschev glavinec
      5 Centaurea cristata češljasti glavinec
      6 Centaurea rhenana renski glavinec
      7 Centaurea diffusa razprostrti glavinec
      8 Centaurea calcitrapa trnati glavinec
      9 Centaurea solstitialis poletni glavinec
      10 Centaurea alba subsp. splendes bleščeči glavinec
      11 Centaurea haynaldii subsp. julica Haynaldov glavinec
      12 Centaurea bracteata Gaudinov glavinec
      13 Centaurea pannonica ozkolistni glavinec
      14 Centaurea jacea navadni glavinec
      15 Centaurea subjacea varljivi glavinec
      16 Centaurea macroptilon veleperesasti glavinec
      17 Centaurea carniolica kranjski glavinec
      18 Centaurea phrygia subsp. pseudophrygia lasuljasti glavinec
      19 Centaurea stenolepis ozkoluskasti glavinec
      20 Centaurea uniflora subsp. nervosa peresasti glavinec
      21 Centaurea montana gorski glavinec
      22 Centaurea mollis mehki glavinec
      23 Centaurea triumfettii Triumfettijev glavinec
        - subsp. triumfettii  
        - subsp. adscendens  
V     24 Centaurea cyanus modri glavinec, plavica
    64   Crupina krupina
      1 Crupina vulgaris navadna krupina
    65   Carthamus rumenik
      1 Carthamus tinctorius navadni rumenik
      2 Carthamus lanatus volnati rumenik