Družine male flore razvrščene po slovenskem imenu,  po strokovnem imenu,  po MFS 4.izdaja
Rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta & Spermatophyta)

Družina št.: 157   Amaryllidaceae narcisovke
RS Zav. Rod Vrsta Strokovno ime Slovensko ime
    1   Sternbergia šternbergija
Ex     1 Sternbergia lutea rumenocvetna šternbergija
    2   Leucojum veliki zvonček, kronica
  Z - O   1 Leucojum vernum pomladanski veliki zvonček, krorica
V Z   2 Leucojum aestivum poletni veliki zvonček
    3   Galanthus mali zvonček
  Z - Oo   1 Galanthus nivalis navadni mali zvonček
    4   Narcissus narcis(a)
  Z   1 Narcissus poeticus beli narcis
        - subsp. poeticus  
V Z     - subsp. radiiflorus gorski narcis, bedenica, ključavnica
      2 Narcissus x medioluteus dvocvetni narcis
      3 Narcissus pseudonarcissus rumeni narcis